Voer mølle å – en rigtig god historie!

114

For godt 1 år siden gennemførte Favrskov kommune en restaurering af vandløbet ved den så idylliske beliggende vandmølle! Åens dyr kunne ikke passere forbi spæringen her, men man besluttede at genslynge dette fine vandløb uden om den opstemmede mølledam! Det nye stykke vandløb er gjort efter alle kunstens regler, her er stryg, skjulesten, gydebanker, odder-rist og mange andre herligheder der gavner biodiversiteten ved et vandløb!

Jeg var forbi her til morgen, og det er fantastisk at se hvor hurtigt naturen let og elegant indtager området. Der var indtil flere beviser på aktivitet på de fint anlagte brudesenge, det er altså en stor fornøjelse at være vidne til.

Voer mølleå er et vigtigt gydevandløb for Lilleåens Havørreder, så derfor er det da dejligt at se hvad en hjælpende hånd kan give et vandløb.