ZPEY PHANTOM REEL

Når jeg skal anmelde et fluehjul, kigger jeg meget efter om hvordan hjulet er udført design mæssigt, for det er også med fluehjul det først indtryk, der afhænger af om man får lyst til at se nærmere på hjulet. Så kigger jeg efter om de enkelte dele hænger fint sammen med hinanden. Dernæst kigger jeg ofte herefter på bremsen hvordan den er. Under test af hjulet vægter jeg også meget højt om hjulet er slidstærkt, og kan klare at blive forskellige strabadser. Plus tjekkes hjulet igennem efter endt test om det fortsat er funktions dygtigt på forskellige parameter.
Zpey kom i 2017 med dette fluehjul, som ved første berøring ikke vejen ret meget. Dette er et full frame hjul, med lukket bremsesystem med to store skivebremser.

Hjulet er lavet af aluminium og her er data på hjulet:

6/7 196 gram 100 meter 30 lb wf5-7
8/9 234 gram 150 meter 30 lb wf6-9
8/10 238 gram 150 meter 50lb wf8-10
10/12 251 gram 200 meter 50lb wf10-12

Jeg har testet hjulet i hele 2017, og det blev mig ret hurtigt klart hvor lækkert og nemt det er at bruge det på ens fisketur. Når man så får Laks på krogen, så leverer det bare en fantastisk hjælp til fiskeren. Bremsen er yderst behagelig, og klare opgaven helt perfekt.
Sammen med Zpey switch og en hybrid line, kan man bare nyde sine fisketur i fulde drag. For det spiller bare fantastisk sammen, og skabe en stor glæde som fisker. For du vil få rigtig meget fornøjelse med dette hjul, når turen går til f.eks Storåen, Mandalselven og Skjern å. Jeg kan kun varmt anbefale hjulet, og glæde mig meget til igen i 2018 at skulle fiske med det.
Rengøring af hjulet er også en nem opgave for ejeren af hjulet.

ZPEY PHANTOM REEL

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

 

 

OVERBLIK OVER ANMELDELSER
FINEST
HOLDBARHED
BREMSEN
VEDLIGEHOLDELSE
Tidligere artikelKim Sørensens fluevalg til Storåen
Næste artikelKæmperne ved Mandalselven